DoP-certificaten

Om het vrije verkeer van bouwproducten te verbeteren, heeft de Europese Commissie de wetgeving die van toepassing is op deze sector, met name de Europese Richtlijn 89/106/EEG, herzien.

Deze herziening, voor het verhandelen van bouwproducten, heeft een concrete vorm gekregen in de Europese verordening EU nr. 305/2011.

De Verordening bepaalt dat vanaf 1 juli 2013, wanneer bouwproducten door de fabrikant verhandeld worden, ze verplicht worden het document "Prestatieverklaring" (DoP = Declaration of Performance) , opgesteld op basis van de geharmoniseerde technische specificaties, beschikbaar te stellen.

Dit laatste (DoP) vervangt de vroegere "Declaration of Conformity".

Voer uw artikel code in en download het DoP-certificaat